8ข้อห้ามหลังกินข้าว

หลายคนมักจะละเลยกับสิ่งที่ควรปฏิบัติหลังรับประทานอาหารเสร็จ ปล่อยไว้นานๆจนรู้สึกว่าร่างกายเริ่มแย่ลงมากแล้ว แต่ก็ลายที่จะเยียวยา ทำให้ใครหลายๆคนมีอายุที่สั้นนัก