โรคมะเร็งตับ

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ของตับกลายเป็นมะเร็งมีการแบ่งตัวของเซลล์ และแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ที่สำคัญเกิดจาการ ดื่มสุรา และการติดเชื้อจาก ไวรัสตับอักเสบ