วิธีป้องกันโรคภูมิแพ้

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีหน้าที่จดจำสิ่งแปลกปลอมที่จะทำร้ายร่างกายของเรา เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค โรคภูมิแพ้เป็นภาวะที่ภูมิของร่างกายมีปฏิกิริยากับโปรตีนหรือสารก่อภูมิแพ้ allergen จากสิ่งแวดล้อม