วิธีนวดแผนไทย

การนวดแผนไทยหรือการเรียกอย่างทางการว่า “หัตถเวชกรรม” ซึ่งเป็นศาสตร์ในการรักษาของแพทย์แผนไทย หรือการใช้มือเพื่อทำการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วย เพราะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และปัจจุบันก็ยังได้รับการยอมรับอยู่