วิธีทำให้มีอายุยืนยาว

หลายๆคนมักจะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเนื่องจากต้องคอยแข่งขันกับเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเกินไป ซึ่งทำให้หลายๆครั้งมักจะทำอะไรเร็วไปหมด จนลืมนึกถึงความสมดุลในร่างกาย