รักษาประจำเดือน

ประจำเดือน เป็นเลือดที่หลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูก มีฮอร์โมน 2 ชนิดคือ Estrogen และ Progesterone ควบคุมการหลุดลอกของเยื่อโพรงมดลูก ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองต้องมีความสัมพันธ์กันกับการตกไข่จากรังไข่ แต่ละรอบเดือนจะมีช่วงเวลาประมาณ 25-30 วันขึ้นอยู่แต่ละบุคคล