ปัญหาการเรียน

มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนหากคนที่คุณรักสุดดวงใจ แหวกว่ายออกจากกรอบที่คุณเคยตั้งไว้ วันหนึ่งมีจดหมายจากโรงเรียนส่งมาหาคุณ เพื่อแสดงให้ทราบว่า “การเรียนของลูกคุณอยู่ในขั้นที่ต่ำมาก หรือไม่ก็แจ้งมาเพื่อทราบว่าลูกของคุณไม่เคยมาเรียนเลย”